Beschrijving: logo cgu
Klik HIER (login in met leerlingnummer) voor het rooster.

 

Er is een App beschikbaar om je rooster te bekijken. Klik hier voor instructies over de App en over het Zermelo Portal, dat vanaf week 49 de opvolger wordt van Infoweb

 

week 48 Corvee: 3E en 3F

 

Mededelingen voor vrijdag 27 november

Afwezig: Lv, Na, Wm (va 7e uur), Pl (va 4e uur)

Afwezig vanwege mondelingen: Ze, Le (3e tm 7e uur)

 

Klas 6: Mondelingen Nederlands

 

Groep G6netl3: 8e en 9e uur gaan door met Marieke en Jeroen

 

Klas 5e (Nederlands): Wil je vrijdag de roman 'Siegfried' meenemen naar de les?

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 5 repetitie Nederlands 1e uur: G5netlA Ha 013; G5netlB Kv 202; G5netlC Dm u05; G5netlD Mr 111; G5netlE Wg 201; G5netlF Wm 008; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 105 met Kp

 

Inhaalrepetities onderbouw 8e en 9e uur in lokaal 201. Klik hier of hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst voor het 9e uur. Als je naam niet op de lijst staat en je hebt wel een afspraak gemaakt, ga dan naar je docent!

 

Service uren

Ka (wiskunde, 2e klas, lokaal 113, 8e uur), Bw (Engels, 3e klas, lokaal u04, 8e uur), Kp (Scheikunde, 6e klas, lokaal 217 8e/9e uur)

 

De volgende leerlingen worden verwacht voor het terugkomuur (10e uur, 16:10-16:55) in U14:

 

105610

105466

105228

105189

105111

105722

105254

105280

105828

104308

106020

105316

105001

105539

104892

105671

105641

105392

105720

105169

105488

105680

104938

105424

105176

105563

105289

105024

105067

105025

105445

105552

105078

105257

104806

105535

104823

104984

105005

104953

105574

105312

105196

105338

105127

105830

105041

105178

105253

 

Pauzesurveillance:

10:30 10:50

12:20 12:50

14:20 14:40

Dm, Vg, Ze

Rh, Ri, Vb

Mo, St

 

 

Vanaf deze week is je rooster te bekijken via het Zermelo Portal. Ook is er een App beschikbaar.

 

Klik hier voor het toets rooster van klas 6 week 50 (week 51 volgt spoedig)

 

week 49 Corvee: 2A en 2B

 

Mededelingen voor maandag 30 november

Afwezig: Sr, Sj

 

Algemeen werklokaal

lokaal 217, vanaf het 6e uur

 

Duits klas 5: Op woensdag 2 december LEESTOETS, Eigen WOORDENBOEK DUITS-NEDERLANDS meenemen aub!

 

Repetities

Groepen G4nat2 & G4nat3 repetitie natuurkunde tijdens les: G4nat 2 in lokaal 113, G4nat3 in lokaal 202; leerlingen met extra tijd zitten bij hun eigen groep

 

Service uren

Su (wiskunde, 1e klas, lokaal 110, 8e uur), Vg (Latijn, 2e klas, lokaal 008, 9e uur), Pl/Kp (Scheikunde, 6e klas, lokaal 105, 8e/9e uur)

 

Pauzesurveillance:

10:30 10:50

12:20 12:50

14:20 14:40

Bg, Lv, Wm

Bg, Lw, Vb,

Ve, Wl

 

 

Mededelingen voor dinsdag 1 december

Afwezig:

 

Duits klas 5: Op woensdag 2 december LEESTOETS, Eigen WOORDENBOEK DUITS-NEDERLANDS meenemen aub!

 

Repetities

Klas 2 repetitie Natuurkunde 3e uur: G2A Rc 203; G2B Si 113; G2C Dh 205; G2D Zn u14; G2E Se 216; G2F Vt u05; leerlingen met extra tijd in 122 met Gb

Groep G4nat4 repetitie natuurkunde tijdens les in lokaal 020; leerlingen met extra tijd zitten bij hun eigen groep

 

Service uren

Vt (Engels, 2e klas, lokaal u03, 9e uur)

 

Pauzesurveillance:

10:30 10:50

12:20 12:50

14:20 14:40

Bo, Bw, Rw

Rc, Sr, Ws

Dp, Vt

 

 

Mededelingen voor woensdag 2 december

Afwezig: Rw, Su (va 5e uur), Lv (vanaf 7e uur)

 

Klas 1ABC: alle leerlingen die dans hebben gekozen bij de cultuurdag worden van 11:00 tot 12:15 verwacht in de Cereol Fabriek, zelfde zaal. NB jullie moeten op eigen gelegenheid gaan.

 

Klas 6: Steunles biologie het 3e uur in lokaal 105 met Mr

 

Duits klas 5: Vandaag LEESTOETS, Eigen WOORDENBOEK DUITS-NEDERLANDS meenemen aub!

 

Algemeen werklokaal

lokaal 012, vanaf het 6e uur

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie Nederlands 1e uur: G4netlA Kp 107; G4netlB Mr 105; G4netlC We 201; G4netlD Rh 209; G4netlE Wt 202; G4netlF Vg 207; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 007 met Ln

Klas 5 repetitie Duits 1e uur: G5dutl1 Co 014; G5dutl2 Bs 013; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 0007 met Ln

 

Service uren

Ln (Engels, 1e klas, lokaal u03, 9e uur), Vb (Grammatica, 1e/2ee klas, lokaal 215, 9e uur), Na (Grieks/Latijn, 3e klas, lokaal 008, 8e uur)

Vandaag geen service uur Su (wiskunde, 3e klas, lokaal 012, 8e uur)

 

Pauzesurveillance:

10:30 10:50

12:20 12:50

14:20 14:40

Aa, Bs, Ks

Ha, Zi, Wr

Ka, Ln

 

 

Mededelingen voor donderdag 3 december

Afwezig: Lv

 

Klas 6: Steunles biologie het 5e uur in lokaal 119 en het 8e uur in lokaal 105 met Vs

 

Repetities

Klas 2 repetitie Geschiedenis 3e uur: G2A Bo u05; G2B Kv 215; G2C Ho 113; G2D Gr 012; G2E Hs 107; G2F Su 111; leerlingen met extra tijd in 103 met Rc

Groep G4nat1 repetitie natuurkunde tijdens les in lokaal 217. leerlingen met extra tijd zitten bij hun eigen groep

 

Inhaalrepetities bovenbouw 8e in lokaal 201. Klik hier voor de lijst. Als je naam niet op de lijst staat en je hebt wel een afspraak gemaakt, ga dan naar je docent!

 

Pauzesurveillance:

10:30 10:50

12:20 12:50

Cg, Co, Vs

Cr, Pl, Zn

 

 

Mededelingen voor vrijdag 4 december

Afwezig: Sr, Lv (vanaf 6e uur)

 

Sinterklaasviering vanaf 14:00

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie Geschiedenis 1e uur: G4gesA Dm u05; G4gesB Kv 202; G4gesC Mr 111; G4gesD Wg 210; G4gesE Ze 205; G4gesF Rh 007; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 008 met Ka

Klas 5 SE Aardrijkskunde 1e uur: G5ak1 Ho 110; G5ak2 Ha 013; G5ak3 Kp 105; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 008 met Ka

 

Inhaalrepetities onderbouw 8e en 9e uur in lokaal 201. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst voor het 9e uur. Als je naam niet op de lijst staat en je hebt wel een afspraak gemaakt, ga dan naar je docent!

 

Service uren

Ka (wiskunde, 2e klas, lokaal 113, 8e uur), Bw (Engels, 3e klas, lokaal u04, 8e uur), Kp (Scheikunde, 6e klas, lokaal 217 8e/9e uur)

 

De volgende leerlingen worden verwacht voor het terugkomuur (10e uur, 16:10-16:55) in U14:

 

Pauzesurveillance:

10:30 10:50

12:20 12:50

14:20 14:40

Dm, Vg, Ze

Rh, Ri, Vb

Mo, St