Beschrijving: logo cgu
Klik HIER voor het actuele rooster.

Week 16 Corvee: 3C en 3D

 

Mededelingen voor vrijdag 18 April

Afwezig:  Br (vanaf 5e uur), Km, Na, Re

 

In verband met de klassieke reizen zijn er veel wijzigingen in de roosters. Kijk dus goed op de site!

 

Klas 3,4 en 5

Vergeet je niet op te geven voor de sportdag! Het kan alleen deze week nog. Deadline 18 april! Stuur een mail met: 9 namen + klas en je 2 sportkeuzes per blok. (inschrijven-sportdag-bovenbouw@hotmail.com)

Wanneer je dit niet doet, word je door de commissie in een team ingedeeld.

 

Voor wie zich heeft opgegeven: het 8e en 9e uur is er de vertoning van de film Jesus Christ Superstar.

 

Als je een inhaalrepetitie hebt, moet je die maken, σσk als je je hebt opgegeven voor de film.

 

Er is geen strafuur voor de klassen 3 en 4; het wordt verplaatst naar vrijdag 25 april.

 

Leerlingen kunnen zich via jesuschristsuperstar@cgu.nl  opgeven voor de film van aankomende vrijdag. Aanvang is 14:30 en toegang is gratis.

 

Leerlingen klas 3 en 4 die nog geen formulier Definitieve Pakketkeuze hebben ontvangen, moeten dit formulier ophalen bij de roostermaker.

De formulieren kunnen alleen vandaag nog ingeleverd worden bij de mentor (mag ook in het postvak!).

 

Repetitie:

Klas 4 Geschiedenis 1e uur: 4GesA We 202; 4GesB Sa 207; 4GesC Ka 113; 4GesD Aa 006; 4GesE Si 216; 4GesF Lw 110; leerlingen met extra tijd Ln U04. Let op: jullie beginnen om 8:00 uur!!

 

Inhaalrepetities: 8e uur in U03 met Dm. Omdat de overige lessen het 8e en 9e uur vervallen is er alleen het 8e uur inhalen! Klik hier voor de lijst voor het 8e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op ιιn van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:50

Aa + Cr + Pu

-

Rw + Ho + Kp

 Ve

 

 

 

 

Week 17 Corvee: 3E en 3F

Mededelingen voor maandag 21 april

 

Vandaag is een vrije dag!

 

Mededelingen voor dinsdag 22 april

Afwezig: Be

 

Klas 6: akkoordverklaring tekenen in lokaal 113

 

Klas 1: cursus zelfvertrouwen 3e uur in lokaal 025 met Sj

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:50

Vg + Ws + Ze

Bw

Ri + Bl + Bd

Wl

Bn + Dp

 

 

Mededelingen voor woensdag 23 april

Afwezig:

 

Repetitie:

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 5 Engels 1e en 2e uur: 5EntlA Km 216; 5EntlB Dh U03; 5EntlC St 012; 5EntlD Ze 008; 5EntlE Wl U05; 5EntlF Ov 205; leerlingen met extra tijd Bl 202. Let op: jullie beginnen om 8:00 uur!!

Klas 4 SE ANW 1e uur: 4ANWA Rw 113; 4ANWB Wr 107; 4ANWC Ro 007; 4ANWD Na 201, 4ANWE Bn 203; 4ANWF Br 217; leerlingen met extra tijd Bl 202. Let op: jullie beginnen om 8:00 uur!!

Klas 3 Nederlands 3e uur: 3A Lu 205; 3B Pl 203; 3C Ha 113; 3D Ln U04; 3E Na 201; 3F Ge 202; leerlingen met extra tijd in U05 met Ri                                                                                                                                                                         

Klas 2 Natuurkunde 3e uur: 2A Km 216; 2B SU U16; 2C Zi 109; 2D Me 107; 2E Vg U03 ; 2F Zw 111; leerlingen met extra tijd in U05 met Ri

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:50

Gb + Ov + Ro

Ge

Bo + Vb + Dh

Re

Na + Ha

 

 

Mededelingen voor donderdag 24 april

Afwezig:

 

Inhalen CAE & CPE Entrance test om 14:40 in lokaal U14.

 

Het service-uur woordjes leren is in lokaal 109.

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

Lu + Mo + Wr

Br + Pl + Me

Mr

 

Inhaalrepetities: 8e uur in 201 met Ankie

Kijk of je naam op de lijst staat hier voor lokaal 201 of op de lijst die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op de lijst, ga dan naar je docent!

 

 

 

Mededelingen voor vrijdag 25 April

Afwezig:  St, Rw (vanaf 6e uur)

 

 

Repetitie:

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 Wiskunde A 1e uur: 4WisA1 Km 007; 4WisA2 Vb 215; 4WisA3 Aa 006; leerlingen met extra tijd Wi 008. Let op: jullie beginnen om 8:00 uur!!

Klas 1 Nederlands 3e uur: 1A Ba U05; 1B Sa 111; 1C Vt U03; 1D Ln U04; 1E Wm 216; 1F Pu 201; leerlingen met extra tijd Co U14

 

Inhaalrepetities: 8e uur in U03 met Mr en 9e uur in U03 met Hs. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst van het 9e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op ιιn van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:50

Aa + Cr + Pu

-

Vt + Ho + Kp

Rw

 Ve