Beschrijving: logo cgu
Klik HIER voor het rooster.

 

Week 4 Corvee: 1E en 1F

 

Mededelingen voor vrijdag 23 januari

Afwezig: Hs, Bo (8e uur), Zn, Ln

 

Klas 1F: 2e en 3e uur tijdens les INW naar de waterzuivering met Ve

 

3B heeft tijdens 6e uur SO grieks en is dan een uur eerder uit!

 

Argumentum naar het lagerhuis debattoernooi met Hs

 

Laatste dag opgave herkansingen !

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie Latijn 1e uur: G4latl1 Pl 007; G4latl2 Ge 008; G4latl3 Dp 209; G4latl4 Km 113; G4latl5 Sr 020; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in U04 met Kp

Klas 5 repetitie Biologie 1e uur: G5biol2 Mr 105; G5biol3 Aa 217; G5biol4 Bw 014; G5nt Vb 216; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in U04 met Kp


Stilte uren

4e uur in lokaal 207 met Ka

5e uur in lokaal 207 met Ka

 

 

Inhaalrepetities

8e uur in 201 met Kv en 9e uur in 201 met Bw. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst van het 9e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast de lichtkrant hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Service uur 9e uur:

Er is vandaag GEEN service uur.

 

De volgende leerlingen worden verwacht voor het terugkomuur (10e uur, 16:10-16:55) in U16:

 

104625

104951

105072

104662

104953

105073

104793

104960

105095

104816

104961

105105

104829

105010

105156

104835

105025

105174

104856

105041

105196

104863

105047

105280

104945

 

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

mr, ru, ho

-

rw, ha, ln

-

vt, lv

 

 

Week 5 Corvee: 3A en 3B

 

Mededelingen voor maandag 26 januari

Afwezig:

 

Start roosterperiode 3:

Klas 1: wissel Lo en wissel INW/Md

Klas 2: wissel te/dr

Kijk op je rooster voor data en tijden!

 

Klas 2D: 8e uur Emovo onderzoek in Mediatheek

 

klas 6: 3e uur geschiedenis maandaggroep in U18

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 3 repetitie Godsdienst 3e uur: 3A Kp 203; 3B Vs U03; 3C Lw 110; 3D Ka 014; 3E Zn 011 3F Vb 007; leerlingen met extra tijd in 217 met Sr.

Klas 4 repetitie M&O 3e uur: 4m&o1 & 4m&o2 202 Kv; leerlingen met extra tijd in eigen groep.

 

Stilte uren

-

 

Leerling-werklokaal

Lokaal 217; 6e tm 9e uur

 

Service uur:

Sr (service uur planning, 1e en 2e klas, op afspraak), Kv (economie, bovenbouw, op afspraak)

 

Mededelingen voor dinsdag 27 januari

Afwezig: Co

 

Klas 2E 8e uur Emovo onderzoek in Mediatheek

Klas 2F 7e uur Emovo onderzoek in Mediatheek

 

Klas 5: 5e tm 8e uur presentatie PWS klas 6

Klas 6: vanaf 5e uur presentatie PWS klas 6

 

Stilte uren

2e uur lokaal 008 met Wi

 

Service uur 9e uur:

Dp (Latijn, 1e klas, lokaal 207), Vg (Latijn, 2e klas, 012), Vt (Engels, 2e klas, U05),

NB sevice uur van Ka en Bd komt vandaag te vervallen

 

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

dh, dp, kv

vg

kp, si, vs

st

bo, pl

 

 

Mededelingen voor woensdag 28 januari

Afwezig:

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie Economie 1e uur: G4econ1 Br 201; G4econ2 Km 013; G4econ3 Pl 006; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 205 met Lu

Klas 5 repetitie Geschiedenis 1e uur: G5ges1 Co 203; G5ges2 Vo 215; G5ges3 Ov U04; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 205 met Lu

 

Stilte uren

-

 

Service uur 8e en/of 9e uur:

Su (Wiskunde, 1e en 3e klas, lokaal 110, 8e en 9e uur), Vo (Nederlands, 1e en 2e klas, 201, 9e uur)

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

ov, vb, lu

-

bs, dm, -

-

zw, bn

 

 

Mededelingen voor donderdag 29 januari

Afwezig: Gi

 

Klas 3: 8e uur steunles latijn van Na in lokaal 205 en 8e uur steunles Grieks van Ge in 203

 

Klas 4: inhalen SE ANW 8/9e uur in lokaal 107 met Wr

 

Olympiade Grieks van 14:30 tot 17:00 in lokalen 202, 215, 216 en 217

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 1 repetitie Geschiedenis 5e uur: 1A Ps 013; 1B Vb 008; 1C We 014; 1D Rc 216; 1E Su U16; 1F Pu 207; leerlingen met extra tijd bij roostermakers (kamer 125)

Klas 2 repetitie Natuurkunde 3e uur: 2A Ge 207; 2B Ho 111; 2C Ru 105; 2D Ps 110; 2E Bn 012; G2F Mr 209; leerlingen met extra tijd in 205 met Wg

Klas 3 repetitie Geschiedenis 3e uur: 3A Bd 109; 3B Lu 013; 3C Km 216; 3D Kv 202; 3E Zn U03; 3F Cg U18; leerlingen met extra tijd in 205 met Wg

Klas 4 inhalen SE ANW 8e/9e uur met Wr in lokaal 107; Leerlingen met extra tijd zitten in hun eigen klas.

 

Stilte uren

6e uur lokaal

7e uur lokaal

 

Service uur 8e uur:

Vanaf vandaag studie uur (voor klas 1)met hulpmentoren in 207. Het service-uur woordjes leren (voor klas 1 en 2) is in 209.

 

Inhaalrepetities:

8e uur in 201 met Jos. Klik hier voor de lijst of kijk of je naam op de lijst staat die naast de lichtkrant hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

bw, ge, cr

-

cr, wi, br

-

 

 

Mededelingen voor vrijdag 30 januari

Afwezig: Kv, Ho, Si, Ba(?), Le(?)

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie Aardrijkskunde 1e uur: G4ak1 Ri 107; G4ak2 Dp 209; G4ak3 Km 113; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 011 met Mr

Klas 5 repetitie Filosofie 1e uur: G5fi1 Aa U16; G5fi2 Vg 007; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 011 met Mr


Stilte uren

2e uur lokaal U03 met Bo

3e uur lokaal U03 met Na

4e uur lokaal 111 met Sa

5e uur lokaal 111 met Ru

6e uur lokaal U14 met Bw

7e uur lokaal U14 met Zn

 

Inhaalrepetities

8e uur in 201 met Pl en 9e uur in 201 met Bw. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst van het 9e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast de lichtkrant hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Service uur 9e uur:

Ln (Engels, 1e klas, lokaal U04), Vb (Nederlands, 1e/2e klas, 217)

 

De volgende leerlingen worden verwacht voor het terugkomuur (10e uur, 16:10-16:55) in U16:

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

mr, ru, ho

-

rw, ha, ln

-

vt, lv