Beschrijving: logo cgu
Klik HIER voor het rooster.

 

Week 42 Corvee: 1A en 1B

 

 

Mededelingen voor vrijdag 17 oktober

Afwezig: Ba

 

Klas 6: Het SE KUA vervalt en vindt plaats in de les na de vakantie.

 

De workshopweek gaat weer plaatsvinden! Zet het in je agenda: week 46, 10-14 november. Kijk op de LACADEIA facebook, of op www.lacadeia.nl  voor meer informatie.

 

Cinetik gaat vandaag gewoon door en is in ’t Hoogt.

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie Duits 1e uur: G4dutl1 Ge 008; G4dutl2 Dp 012; leerlingen met extra tijd in U04 met Pl. Jullie beginnen om 8:00

Klas 5 repetitie Engels 1e uur: G5A Vb 216; G5B Vg 011; G5C Km 113; G5D Kp 007; G5E Ri 107; G5F Sr 020; leerlingen met extra tijd in U04 met Pl. Jullie beginnen om 8:00

 

Inhaalrepetities: 8e uur in 201 met Dm en 9e uur in 201 met Bw. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst van het 9e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

10e uur, terugkomuur:

 

Leerling

105251

104888

105156

104894

105176

104806

105033

105039

105127

105046

105050

105054

105138

               

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

mr, ru, ho

-

rw, ha, ln

-

vt, lv

 

 

Week 44 Corvee: 1C en 1D

 

Mededelingen voor maandag 27 oktober

Afwezig: He, Sr, Su (5e en 6e uur)

 

Klas 1: Testdag:
1ABC van 9.00 tot 11:45, en daarna van 12:15 tot 14.15.

1A in lokaal U03, 1B in U05 en 1C in U04

 

1DEF van 9.30 tot 11:30 en van 12.00 tot 14.45. 

1D in lokaal 012, 1E in 013 en 1F in 014

 

Repetities

Klas 3 repetitie Wiskunde 3e uur: 3A Kp 203; 3B Wl 008; 3C Vs 110; 3D Ka 107; 3E Zn U16 3F Rc 007; leerlingen met extra tijd in 116 met Bs

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

co, he, sm

-

bg, ve, pl

ri

ka, vs

 

 

Mededelingen voor dinsdag 28 oktober

Afwezig: Mr (va 6e uur)

 

Inhalen klas 6 SE: klik hier voor de lijst en zie op welk moment je waar verwacht wordt.

 

 

Repetities

Klas 2 rep Latijn 3e uur: G2A Bo 013; G2B Vt U03; G2C Ri 012; G2D Na 209; G2E Mr 105; G2F Br 205; leerlingen met extra tijd in 021 met Dp

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

dh, dp, kv

vg

kp, si, vs

st

bo, pl

 

 

Mededelingen voor woensdag 29 oktober

Afwezig:

 

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie Grieks 1e uur: G4grtl1 Ln U03; G4grtl2 Br 201; leerlingen met extra tijd in 202 met Bn, jullie beginnen om 8:00

Klas 5 repetitie Scheikunde 1e uur: G5schk1 Co 203; G5schk2 Aa 217; G5schk3 Ov U04; G5nt Vo 215; leerlingen met extra tijd in 202 met Bn, jullie beginnen om 8:00

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

ov, vb, lu

-

bs, dm, vo

-

zw, bn

 

 

Mededelingen voor donderdag 30 oktober

Afwezig: Ba (7e uur), Ha (7e uur), Le (7e uur), St (7e uur), Vb (7e uur), Vs (7e uur)

 

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 1 repetitie Wiskunde 5e uur: 1A Wl 013; 1B Vb 008; 1C We 014; 1D Rc 216; 1E Su U16; 1F Pu 207; leerlingen met extra tijd in 007 met Bw

Klas 2 repetitie Wiskunde 3e uur: G2A Ge 207; G2B Ho 111; G2C Ru 105; G2D Lw 110; G2E Bn 012; G2F Mr 209; leerlingen met extra tijd in 205 met Wg

Klas 3 repetitie Frans 3e uur: 3A Bd 109; 3B Lu 013; 3C Km 216; 3D Kv 202; 3E Zn U03; 3F Cg U18; leerlingen met extra tijd in 205 met Wg

 

Inhaalrepetities bovenbouw: 8e uur in 201 met Jos. Klik hier voor de lijst of kijk of je naam op de lijst staat die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

bw, ge, cr

-

cr, wi, br

-

 

 

Mededelingen voor vrijdag 31 oktober

Afwezig: Mr, Vs

 

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie Filosofie 1e uur: G4fi1 Km 113; G4fi2 Kp U04; leerlingen met extra tijd in 020 met Sr, jullie beginnen om 8:00

Klas 5 repetitie Duits 1e uur: G5dutl1 Sa 012; G5dutl2 Bw 014; leerlingen met extra tijd in 020 met Sr, jullie beginnen om 8:00

 

Inhaalrepetities: 8e uur in 201 met Pl en 9e uur in 201 met Bw. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst van het 9e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

mr, ru, ho

-

rw, ha, ln

-

vt, lv