Beschrijving: logo cgu
Klik HIER voor het rooster.

 

Week 10 Corvee: 2C en 2D

 

Mededelingen voor maandag 2 maart

Afwezig: Ba

 

Vandaag en morgen wordt de personeelskamer verplaatst naar lokaal 105.

 

Repetities

-

 

Stilte uren

-

 

Leerling-werklokaal

Lokaal 217; 6e tm 9e uur

 

Service uur:

Sr (service uur planning, 1e en 2e klas, op afspraak), Kv (economie, bovenbouw, op afspraak)

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

co, he, sm

-

bg, ve, pl

ri

ka, vs

 

 

Mededelingen voor dinsdag 3 maart

Afwezig:

 

Vandaag is de personeelskamer verplaatst naar lokaal 105.

 

Klas 1: Workshop RO theater tijdens cultuurdag

Groep G5wisA3&C1 1e/2e uur oefenen rekentoets in Mediatheek met Lw

Groep G5wisA1 4e/5e uur oefenen rekentoets in Mediatheek met Ho

Klas 5/6: inhalen SE van 11:00 tot 13:20 in lokaal 201 met Pl (4,5) en Aa (p,6). Klik hier voor de lijst.

 

Stilte uren

-

 

Service uur 9e uur:

Dp (Latijn, 1e klas, lokaal 207), Vg (Latijn, 2e klas, 216), Vt (Engels, 2e klas, U05),

Ka (Wiskunde, 2e klas, 107), Bd (Duits, 3e klas, 109), Be (klassieke talen, 3e klas 209)

 

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

dh, dp, kv

vg

kp, si, vs

st

bo, pl

 

 

Mededelingen voor woensdag 4 maart

Afwezig:

 

Klas 1: Workshop RO theater tijdens cultuurdag

 

UNESCO actiemiddag

 

Klas 6 mondeling: het rooster voor Duits (vanaf 9 maart) vind je hier.

 

Repetities

-

 

Stilte uren

-

 

Service uur 8e en/of 9e uur:

Su (Wiskunde, 1e en 3e klas, lokaal 110, 8e en 9e uur), Vo (Nederlands, 1e en 2e klas, 201, 9e uur)

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

ov, vb, lu

-

bs, dm, -

-

zw, bn

 

 

Mededelingen voor donderdag 5 maart

Afwezig:

 

 

Klas 6 mondeling: het rooster voor Duits (vanaf 9 maart) vind je hier.

 

Repetities

Klas 5 SE ANW 8e/9e uur: 4A ? 202; 4B ? 203; 4D ? 217; 4E Lu 216; 4F ? 215; leerlingen met extra tijd zitten in hun eigen lokaal

 

Stilte uren

-

 

Service uur 8e uur:

Vanaf vandaag studie uur (voor klas 1)met hulpmentoren in 207. Het service-uur woordjes leren (voor klas 1 en 2) is in 209.

 

Inhaalrepetities:

8e uur in 201 met Jos. Klik hier voor de lijst van het 8e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast de lichtkrant hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

bw, ge, cr

-

cr, wi, br

-

 

 

Mededelingen voor vrijdag 6 maart

Afwezig:

 

Klas 3: voorlopige profielkeuze en vak adviezen

Groep G5wisA2 2e/3e uur oefenen rekentoets in Mediatheek met Si

 

Klas 6 mondeling: het rooster voor Duits (vanaf 9 maart) vind je hier.

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie Economie 1e uur: G4econ1 Vb 216; G4econ2 Mr 105; G4econ3 Sa 107; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00 in 014 met Bw

Klas 5 repetitie Wiskunde B 1e uur: G5wisB1 Dp 209; G5wisB2 Ge 008; G5wisB3 Km 113; G5wisB4 Vg 217; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00 in 014 met Bw


Stilte uren

-

 

Inhaalrepetities

8e uur in 201 met Kv en 9e uur in 201 met Bw. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst van het 9e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast de lichtkrant hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Service uur 9e uur:

Ln (Engels, 1e klas, lokaal U04), Vb (Nederlands, 1e/2e klas, 217)

 

De volgende leerlingen worden verwacht voor het terugkomuur (10e uur, 16:10-16:55) in U16:

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

mr, ru, ho

-

rw, ha, ln

-

vt, lv