Beschrijving: logo cgu
Klik HIER voor het rooster.

 

Week 17 Corvee: 3E en 3F

 

 

Mededelingen voor vrijdag 24 april

Afwezig: Ba, Ho (tm 5e uur), We, Ov, Zn

 

Lessen Lo zijn op het veld !

 

Klas 2D: 1e/2e uur voorlichting Scora in 014

Klas 2E: 4e/5e uur voorlichting Scora in u04

 

Kudr: workshop TGA vanaf 10:30

 

Klas 4 Aardrijkskunde van Nelleke: lever de nieuwsopdracht in in de grote pauze bij Mirthe in lokaal 201. Meer informatie die Nelleke jullie via de ELO heeft gestuurd!

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie Biologie 1e uur: G4biol1 Vg 011; G4biol2 Ri 107; G4biol3 Kp u04; G4biol4 Bw 217; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in u16 met Aa

Klas 5 SE Kcv 1e uur: G5A Dp 209; G5B Km 113; G5C Mr 105; G5D Sr 216; G5E Ge 008; G5F Pl 007; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in u16 met Aa

 

Inhaalrepetities

8e uur in 201 met Kv en 9e uur in 201 met Bw. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst van het 9e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast de lichtkrant hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Service uur 9e uur:

Ln (Engels, 1e klas, lokaal U04), Vb (Nederlands, 1e/2e klas, 217)

 

De volgende leerlingen worden verwacht voor het terugkomuur (10e uur, 16:10-16:55) in U16:

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

mr, ru, ho

-

rw, ha, ln

-

vt, lv

 

 

Vakantie van 25 april tot en met 10 mei

 

Week 20 Corvee: 2A en 2B

 

Mededelingen voor maandag 11 mei

Afwezig: Vs

 

Lessen Lo zijn op het veld !

 

Centraal Examen

Kijk op je rooster of klik hier voor een overzicht.

 

Repetities

Klas 2 leestoets Engels 3e uur: 2A Zi 109; 2B Ho 113; 2C Br 201; 2D Vb 006; 2E Dh u05; 2F Bn 105; leerlingen met extra tijd in 217 met Sr.

 

Leerling-werklokaal

Lokaal 217; 6e tm 9e uur

 

Service uur:

Sr (service uur planning, 1e en 2e klas, op afspraak), Kv (economie, bovenbouw, op afspraak)

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

co, he, sm

-

bg, ve, pl

ri

ka, vs

 

 

Mededelingen voor dinsdag 12 mei

Afwezig: Vs

 

Klas 4/5: lessen VS gaan door

 

Lessen Lo zijn op het veld !

 

Centraal Examen

Kijk op je rooster of klik hier voor een overzicht.

 

Service uur 9e uur:

Dp (Latijn, 1e klas, lokaal 207), Vg (Latijn, 2e klas, 103), Vt (Engels, 2e klas, U05),

Ka (Wiskunde, 2e klas, 107), Bd (Duits, 3e klas, 109)

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

dh, dp, kv

vg

kp, si, vs

st

bo, pl

 

 

Mededelingen voor woensdag 13 mei

Afwezig: St

 

Lessen Lo zijn op het veld !

 

Centraal Examen

Kijk op je rooster of klik hier voor een overzicht.

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 2 repetitie Aardrijkskunde 3e uur: 2A Lu 205; 2B Zi 109; 2C Lv 007; 2D Na 113; 2EZw 111; 2FMr 105; leerlingen met extra tijd in 013 met Ri

Klas 4 repetitie Aardrijkskunde 1e uur: G4ak1 Km 203; G4ak2 Na 205; G4ak3 Pl 215; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 205 met Vg

Klas 5 repetitie Economie 1e uur: G5econ1 Aa 107; G5econ2 Zi 202; G5econ3 Ov 210; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 205 met Vg

 

Service uur 8e en/of 9e uur:

Su (Wiskunde, 1e en 3e klas, lokaal 110, 8e en 9e uur), Vo (Nederlands, 1e en 2e klas, 201, 9e uur)

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

ov, vb, lu

-

bs, dm, -

-

zw, bn

 

 

Mededelingen voor donderdag 14 mei

Afwezig:

 

  ----     School gesloten vanwege Hemelvaart      ------

 

 

 

Mededelingen voor vrijdag 15 mei

Afwezig:

 

  ----     School gesloten vanwege Hemelvaart      ------