Beschrijving: logo cgu
Klik HIER voor het actuele rooster.

 

Week 17 Corvee: 3E en 3F

 

Mededelingen voor donderdag 24 april

Afwezig: Su, Kp, Ln, Wa, Wl

 

Inhalen CAE & CPE Entrance test om 14:40 in lokaal U14.

 

KLAS 5 AK

13 mei HW toets § 10 tm § § 12

+ inleveren op ELO voorbereiding fietsexcursie opdracht (zie ELO)

 

Het service-uur woordjes leren is in lokaal 109.

 

CAE-entrance test (klas 3) en CPE-level test klas 4 (inhalen) op donderdag 24 april in U14!!

(CPE: Anne de Bruin, Max Delgou en Kevin Hamelinck)

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

Lu + Mo + Wr

Br + Pl + Me

Mr

 

Inhaalrepetities: 8e uur in 201 met Ankie

Kijk of je naam op de lijst staat hier voor lokaal 201 of op de lijst die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op de lijst, ga dan naar je docent!

 

 

 

Mededelingen voor vrijdag 25 April

Afwezig:  St, Rw (vanaf 6e uur)

 

KLAS 5 AK

13 mei HW toets § 10 tm § § 12

+ inleveren op ELO voorbereiding fietsexcursie opdracht (zie ELO)

 

Repetitie:

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 Wiskunde A 1e uur: 4WisA1 Km 007; 4WisA2 Vb 215; 4WisA3 Aa 006; leerlingen met extra tijd Wi 008. Let op: jullie beginnen om 8:00 uur!!

Klas 1 Nederlands 3e uur: 1A Ba U05; 1B Sa 111; 1C Vt U03; 1D Ln U04; 1E Wm 216; 1F Pu 201; leerlingen met extra tijd Co U14

 

Inhaalrepetities: 8e uur in U03 met Mr en 9e uur in U03 met Hs. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst van het 9e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:50

Aa + Cr + Pu

-

Vt + Ho + Kp

Rw

 Ve