Beschrijving: logo cgu
Klik HIER voor het rooster.

 

Week 47 Corvee: 3C en 3D

 

Mededelingen voor vrijdag 21 november

Afwezig: mo, Zn, St, Km (6e uur), Ln (4e uur)

 

G3A/G6ges1: lessen van Corno worden vanaf vandaag tot aan de kerstvakantie opgevangen door Sjaak.

 

Sinterklaasfeest Klas 1

 

Klas 5 Duits 9e uur: de les vervalt. Zelf 3 keer 100 seconden nieuws kijken!

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4C SE ANW in 209 met Sr; leerlingen met extra tijd in 107 met Ri

Klas 5 rep Frans 1e uur: G5Fatl1 Vg 011; G5fatl2 Bw 014; leerlingen met extra tijd in 107 met Ri

 

De volgende leerlingen worden verwacht voor het terugkomuur het 10e uur (16:10 – 16:55) in U16:

 

Inhaalrepetities: 8e uur in 201 met Pl en 9e uur in 201 met Bw. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst van het 9e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Service uur 9e uur:

Ln (Engels, 1e klas, lokaal U04)

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

mr, ru, ho

-

rw, ha, ln

-

vt, lv

 

De volgende leerlingen worden verwacht voor het terugkomuur het 10e uur (16:10 – 16:55) in U16:

 

104625

104930

105050

105192

104662

104959

105054

105196

104703

104961

105073

105219

104816

104963

105089

105301

104829

104967

105111

105308

104835

104972

105127

105337

104856

105025

105138

105338

104868

105030

105140

105443

104885

105033

105170

105445

104894

105041

105176

105456

 

 

105465

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

Week 48 Corvee: 3E en 3F

 

Mededelingen voor maandag 24 november

Afwezig: Mo, Vb, Vo (tm 6e uur, ivm mondelingen), Km (ivm mondelingen), Le (tm 7e uur, ivm mondelingen)

 

Vanaf vandaag hangt er in het Atrium bij de Lichtkrant een weekoverzicht van de roosters van alle klassen en clusters.

Dit is het basisrooster; op de lichtkrant zijn de wijzigingen te zien vergeleken met dat basisrooster.

Ook vanaf vandaag zijn er stilte uren, waar leerlingen uit de bovenbouw zelfstandig kunnen werken bij uitval van lessen. Uren en lokalen worden steeds per dag vermeld bij de mededelingen.

 

Klas 6: Vandaag Mondelingen Nederlands in Lacadeialokaal of de Dekanenkamer

 

Repetities

Klas 3 repetitie Godsdienst 3e uur: 3A Kp 203; 3B Bg U03; 3C Vs 110; 3D Ka 014; 3E Zn 011 3F Rc 007; leerlingen met extra tijd in 217 met Sr.

 

Stilte uren

2e uur lokaal 216 met Bs en lokaal 020 met Sa

3e uur lokaal 216 met Bs

4e uur lokaal 008 met Zi

5e uur lokaal 008 met Cg

6e uur lokaal 215 met Bd

 

Service uur:

Sr (service uur planning, 1e en 2e klas, op afspraak), Kv (economie, bovenbouw, op afspraak)

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

co, he, sm

-

bg, ve, pl

ri

ka, vs

 

 

Mededelingen voor dinsdag 25 november

Afwezig: Mo, He (va 6e uur), Sm (va 6e uur)

 

Vanaf deze week hangt er in het Atrium bij de Lichtkrant een weekoverzicht van de roosters van alle klassen en clusters.

Dit is het basisrooster; op de lichtkrant zijn de wijzigingen te zien vergeleken met dat basisrooster.

Ook vanaf deze week de zgn Stilte Uren, waar bovenbouw leerlingen zelfstander kunnen werken bij uitvang van lessen. Uren en lokalen worden steeds per dag vermeldt bij de mededelingen.

 

- CERN-reis klas 6 met Anne en Peter vandaag vanaf het 6e uur tm donderdag

 

Stilte uren

4e uur lokaal 111 met Aa

 

Service uur 9e uur:

Dp (Latijn, 1e klas, lokaal 207), Vg (Latijn, 2e klas, 012), Vt (Engels, 2e klas, U03), Ka (Wiskunde, 2e klas, 107), Bd (Duits, 3e klas, 109)

 

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

dh, dp, kv

vg

kp, si, vs

st

bo, pl

 

 

Mededelingen voor woensdag 26 november

Afwezig: Mo, He, Sm, Vo (ivm mondelingen), Ro (tm 7e uur, ivm mondelingen), Km (ivm mondelingen), Le (tm 7e uur, ivm mondelingen)

 

Vanaf deze week hangt er in het Atrium bij de Lichtkrant een weekoverzicht van de roosters van alle klassen en clusters.

Dit is het basisrooster; op de lichtkrant zijn de wijzigingen te zien vergeleken met dat rooster.

 

- Klas 6: Vandaag Mondelingen Nederlands in Lacadeialokaal of de Dekanenkamer

- 1F: 6e uur Nederlands wordt gegeven door Angelique

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 4 repetitie WiskundeABC 1e uur: G4wisA1/G4wisC1 Pl 006; G4wisA2 Ov U04; G4wisB1 Aa 209; G4wsiB2 Br 201; G4wisB3 Co 203; G4wisB4 Na 202; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 217 met Vg

Klas 5 repetitie Economie 1e uur: G5econ1 Zi 109; G5econ2 Bn U03; G5econ3 Lu 205; leerlingen met extra tijd beginnen om 08:00, in 217 met Vg

 

Stilte uren

2e uur lokaal 215 met Ge

5e uur lokaal 021 met Vg

6e uur lokaal 021 met Dh

 

Service uur 8e en/of 9e uur:

Su (Wiskunde, 1e en 3e klas, lokaal 110, 8e en 9e uur), Vo (Nederlands, 1e en 2e klas, 201)

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

ov, vb, lu

-

bs, dm, -

-

zw, bn

 

 

Mededelingen voor donderdag 27 november

Afwezig: Mo, He, Sm

 

Vanaf deze week hangt er in het Atrium bij de Lichtkrant een weekoverzicht van de roosters van alle klassen en clusters.

Dit is het basisrooster; op de lichtkrant zijn de wijzigingen te zien vergeleken met dat rooster.

 

Decanaatsgesprekken

De volgende leerlingen zijn uitgenodigd voor een gesprek in U02 om:

 

12.50 104957

13.20 104955

13.50 104967

 

Klas 4C: vandaag 6e uur invullen Emovo-vragenlijst in de mediatheek met Sipko.

 

Repetities

Voor repetities in de bovenbouw geldt dat je niet op je rooster kijkt waar je moet zijn maar op onderstaand schema!

Klas 2 repetitie Aardrijkskunde 3e uur: 2A Ge 207; 2B Ho 111; 2C Ru 105; 2D Lw 110; 2E Bn 012; G2F Mr 209; leerlingen met extra tijd in 205 met Wg

Klas 3 repetitie Grieks 3e uur: 3A Bd 109; 3B Lu 013; 3C Km 216; 3D Kv 202; 3E Zn U03 3F Cg U18; leerlingen met extra tijd in 205 met Wg

Klas 4 repetitie SE ANW 8e en 9e uur: G4A Lu 217; G4B Wr 216; G4D Le 216 (NB 6e uur); G4E Bs 209; G4F Vs 207; leerlingen met extra tijd zitten in hun eigen klas

 

Stilte uren

4e uur lokaal 111 met Cr

5e uur lokaal 111 met Ge

 

 

Inhaalrepetities:

8e uur in 201 met Jos. Klik hier voor de lijst of kijk of je naam op de lijst staat die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

bw, ge, cr

-

cr, wi, br

-

 

 

Mededelingen voor vrijdag 28 november

Afwezig: Rw, Mo

 

Vanaf deze week hangt er in het Atrium bij de Lichtkrant een weekoverzicht van de roosters van alle klassen en clusters.

Dit is het basisrooster; op de lichtkrant zijn de wijzigingen te zien vergeleken met dat rooster.

 

Excursie G4Kubv en G5Kubv met Cg en Rw naar het Stedelijke en het Rijksmuseum in Amsterdam. Vertrek om 8:00, retour ongeveer 15:30


Stilte uren

2e uur lokaal U18 met Bo

3e uur lokaal U18 met Na

 

Inhaalrepetities

8e uur in 201 met Kv en 9e uur in 201 met Bw. Klik hier voor de lijst voor het 8e uur en hier voor de lijst van het 9e uur of kijk of je naam op de lijst staat die naast het roosterscherm hangt. Als je werk verwacht maar je naam staat niet op één van de lijsten, ga dan naar je docent!

 

Service uur 9e uur:

Ln (Engels, 1e klas, lokaal U04)

 

De volgende leerlingen worden verwacht voor het terugkomuur het 10e uur (16:10 – 16:55) in U16:

 

Pauzesurveillance:

 

10:30 – 10:50

Reserve surveillant

12:20 – 12:50

Reserve surveillant

14:20 – 14:40

mr, ru, ho

-

rw, ha, ln

-

vt, lv